E-Defter Nedir ve Faydaları Nelerdir?

E-Defter Nedir ve Faydaları Nelerdir?

E-Defter, şekil hükümlerinden ayrı olarak VUK yani (Vergi Usul Kanununa) ve TTK (Türk Ticaret Kanununa) şartlarına göre kayıt altında alınması zorunlu olan defterlerde yer alması zorunluluğu olan bilgilerin yer aldığı defter bütünüdür.

GİB ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak içerik bünyesinde yayımlanan 1 sıra numaralı Elektronik Defterler Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421 Sayılı madde içeriğinde VUK Genel Tebliği ile de defter düzenlemesi yapılabiliyor

E-Defter Ne İşe Yarar?

e-Defter’e geçilmeyen zamanlarda ise kağıtlara yazılan ve onay gerektiren Yevmiye ve Büyük Defter olan ( Defteri Kebir ) artık şirket bünyesinde elektronik ortamda basılıyor. Bu çözümle hem zaman tasarrufu yapmaya hem de onaylama ve kırtasiye giderlerini büyük bir ölçüde maddi kazanç sağlıyor. Defter sürecinde içeriği Gelirler İdaresi Başkanlığına gönderilme zorunluluğu bulunmuyor. Sadece berat adı verilen özet bilgi Gelirler İdaresi Başkanlığına gönderiliyor.

  • 1-) Yevmiye defteri ve büyük defter hazırlamak için harcanan süre, Defter uygulaması ile beraber bu işlem zamanı en minimum seviyeye indirmiş olur. Bu da şirket için zaman ve personel tasarruf yapmış olursunuz.
  • 2-) Her dönem defterlerin onayı ve basımı için ödenen tutar değerleri e-Defter uygulaması sona eriyor. Yevmiye defteri veya büyük defterin noter onayı ile kağıda basma ücreti, e-Defter sayesinde oluşmuyor.
  • 3-) Defterlerin baskısı, onayı, gönderimi, arşivlenmesi için ödenen tutarlar sıfırlanacağı için maliyetler azalır.
  • 4-) Şirketlerin, onaylı defterlerinin VUK’na göre 5 sene, TTK’na göre 10 sene süreyle muhafaza altında tutulması gerekmektedir. Kağıda basılı olan defterleri saklamak için de mekan ve zaman harcanması gerektiği biliniyor.
  • 5-) Defter için yazıcıdan çıktı aldıktan sonra kağıt ve mürekkep harcamanıza gerek kalmıyor.

Kimler E-Defter Kullanabilir?

  • 1-) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli üçüncü sayılı listede yer alan malları da ithal edenlerden 2011 senesinde mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon Türk Lirası brüt satış toplamına sahip olanlar,
  • 2-) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli üçüncü sayılı listede yer alan malları ithal edenler,
  • 3-) 5015 sayılı Petrol kanunu kapsamında yer alan madeni yağ lisansına sahip olup yıllık 25 milyon Türk Lirası cirosu bulunan firmalar, Defter zorunluluğuna dahildir.
  • 4-) Bunların dışında kalan defter tutma işlemlerini çevrim içi bir şekilde gerçekleştirmek isteyen vergi mükellefleri de gönüllü olarak e-Defter uygulamasını kullanma hakları bulunuyor.
Genel Kültür