Gelişim Ve Değişim Ekseninde Çocuk Psikolojisi

Gelişim Ve Değişim Ekseninde Çocuk Psikolojisi

Gelişim ve Değişim Ekseninde Çocuk Psikolojisi

Gelişim sürekliliği olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişim dendiği zaman akla direkt olarak gelmesi gereken yapı çocuktur. Çocukluk dönemi gelişimi en hızlı şekilde yaşayan yaş dönemini ifade etmektedir. Bu süre zarfında yaşanan gelişimin ciddi bir değişim de ortaya çıkardığı görülmektedir. Doğum travmasını yaşamış bir bebeğin ilk olarak dünyada yaşamış olduğu travmalar nefes almak, gözlerini açarak dış dünyadaki ışığı görmek ve uyumak şeklinde sıralanabilir. Bu travmalar gelişimin kaçınılmaz sonuçlarıdır ve bunlar olmaksızın çocuğun gelişimi mümkün olmaz. Çocukluk döneminin kendi içinde bir kriz dönemi olduğunu ve bu dönemin gerektiği şekilde atlatılamaması noktasında gelişimin sekteye uğraması da söz konusu olmaktadır. Gelişim istikamet olarak içten dışa doğru seyretmektedir ve her bir adımın psikolojik bir karşılığı da olmaktadır. Bu anlamda Bursa psikolog gerekli bütün bilgiyi temin eder.

Çocuk psikolojisi daha önce ifade edildiği gibi gelişimin bütün basamaklarından etkilenmektedir. Her bir dönemin farklı bir psikolojisi olduğunu ifade edebiliriz. İlk çocukluk, orta çocukluk ve son çocukluk dönemlerinin bir de okul dönemi ile birleşmesi söz konusu durumu daha da farklı hale getirmektedir. Zaman içinde okul başarısının çocuğun psikolojisi üzerindeki etkileri, diğer taraftan akran zorbalığı dediğimiz olgunun ortaya çıkışı çocukları farklı farklı psikolojik durumlara sürüklemektedir. Bu açıdan ebeveynlerin bilinçli bir şekilde çocuğu desteklemesi ve mevcut eksikleri tamamlaması oldukça önemlidir. Çocuk açısından psikolojik ihtiyacının yeteri kadar doyurulmaması ilerleyen süreci olumsuz yönde etkileyebilir.

Her bireyin bir çocukluk dönemi geçirdiği düşünüldüğünde çocuk psikolojisinin ilerleyen süreçteki yeri ve önemi daha iyi anlaşılabilir. Bu anlamda olumlu bir çocukluk dönemi geçirmiş bireylerin sonraki yıllara kalan psikolojik durumunun daha sağlam olduğu görülmektedir. Yapılan bütün istatistikler bu yöndedir. Çocuk psikolojisi anlamında Bursa en iyi psikolog hizmetleri farklı psikoterapi yöntemleri ile mevcut sorunların ortadan kaldırılmasına ya da en aza indirgenmesine yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Bu sayede daha olumlu bir çocukluk döneminin geçirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer yandan bazı durumlarda grup terapileri de mevcut psikolojik hizmetler arasında gösterilen seçeneklerdendir.

Sağlık