Hava Temizleyici Cihaz Türleri ve Çalışma Şekilleri

Hava temizleyici cihazları 4 değişik çalışma sistemine bağlıdır. Bu cihazlar;

1- İyonize Edici Cihazlar

2- Elektrostatik Tortulaştırıcı Cihazlar

3- Elektrostatik Filtreye Sahip Cihazlar

4- Mekanik Filtreye Sahip Cihazlar

İyonize Edici Cihazlar

Bu hava temizleyici cihazlar havadaki partikülleri iyonize eder. Bu partikülleri elektrik yüklü bir şekle getirip temizlemektedir. Bu cihazlarda görülmüş bir RSP yani Rcspirable Suspended Particules yoktur. Ama elektrostatik tortulaştırıcı cihazlardaki gibi, 2. Seviye kolektör plakası olmaz. Elektrik yüklenmiş partiküller, hava da ayrışarak yüklü zemine bulaşır. Kısacası duvar cilalamaya benzemektedir.

Elektrostatik Tortulaştırıcı Cihazlar

Bu metot 2 seviyeden oluşmaktadır. Birinci seviyede, hava yüksek gerilim ile veya kablo tarafınca iyonize olur. Bu şekilde partiküllere iyonize yüklenmiş olur. 2. Seviyede ise havayla yüklenmiş olan metal plakaların içinden yüksek gelirim hızlı bir biçimde geçer. Bu şekilde iyonize edilmiş yüklü partikülleri çeker ve havadan ayrıştırır.

Elektrostatik Filtreye Sahip Cihazlar

Süzek filtreler ya da plastik fiber filtrelerle, statik elektrik bataryasına konulur. Ya da hava tahliyesi ile statik elektrik bataryası edinen aletlerdir. Statik elektrik batarya partikülü, filtreden geçmek üzereymiş gibi kapar. Bu sayede Rcspirable Suspended Particules aktivitesi %7’den, %96’ya çıkmaktadır.

Mekanik Filtreye Sahip Cihazlar

Havada bulunan partikülleri, köpük veya fiber süzgeçler emerler. Mekanik filtreye sahip cihazlar, elektronik değillerdir. Bu yüzden filtrelerin ömürleri kullanma ile eksilmez. Bu tür hava temizleyici cihazlar daha uzun ömürlü kullanımlar için elverişlidir.

Genel Kültür