Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras hukuku, Bir kişinin ölümünün veya kaybolma halinin (gaiplik) kesinleşmesinin ardından geride bıraktığı mal varlığı ve borçlarının bütünü ile ilgili düzenleme ve aktarımları kapsayan kanunların tamamıdır. Miras ile ilgili hukuksal düzenlemeler anayasamızdaki Türk Medeni Kanunun bünyesinde yapılmıştır.

Mirasçılık belgesi, varislerin miras haklarını yazılı bir şekilde beyan eden ve hukuksal geçerliliği olan resmi bir vesikadır. Mirasçılık belgesi, varislerin miras üzerindeki haklarını ispat etmelerini sağlar.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı, varisler arasında murise yakınlık derecesi gözetilmek suretiyle yapılmaktadır. Varisler yakınlık derecelerine göre birincil, ikincil ve üçüncül mirasçılar olarak üçe ayrılır. Birincil mirasçılar murisin alt soyu, ikincil mirasçılar murisin ebeveynleri ve kardeşleri, üçüncül mirasçılar ise murisin büyükanne, büyükbabası ile birlikte büyükanne ve büyük babanın çocuklarıdır. Miras birincil mirasçılar yoksa ikincil mirasçılara, ikincil mirasçılar yoksa üçüncül mirasçılara dağıtılır.

Murisin sağ olan eşi ise bu sınıflardan ayrı düşünülerek üç durum içinde farklı pay oranlarına sahiptir.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Murisin istediği kişiye atama yoluyla miras bırakma hakkı vardır. Ancak yasal mirasçıların ( eş, çocuk, anne, baba vb.) haklarının korunması için kanunlarca belirli korunan pay oranları konmuştur. Bu oranlara “saklı pay oranı” denmektedir. Saklı pay oranlarına muris tarafından müdahale edilemez. Kanunlar tarafından belirlenen saklı pay oranları şu şekildedir:

. Alt soy olan çocuk ve torunlar için mirasın yarısı

. İkinci dereceden mirasçı olan anne baba için kalan mirasın dörtte biri

. Murisin eşi için alt soyla miras paylaşımı yapması durumunda mirasın dörtte biri eğer murisin ebeveynleri ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Veraset İlamı, varislerin miras üzerindeki haklarını belgeleyen resmi vesikadır. Veraset ilamının bir diğer ismi ise mirasçılık belgesidir. Veraset ilamı sulh hukuk mahkemelerinden çıkarılabilmekle birlikte yeni düzenlemelerle artık noterlerden de temin edilebilmektedir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Murisin bütün yasal ve atanan mirasçıları mirasçılık belgesi talebinde bulunabilirler.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir mi?

Mirasçılık belgesi için gereken başvuruları bireysel olarak yapabilirsiniz. Ancak miras gibi hassas konularda avukatınızla birlikte hareket etmeniz hata yapma riskinizi azaltacaktır.

Genel Kültür